Otevření nové učebny Autorizovaného školícího střediska Sun Microsystems na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava

Nová učebna Autorizovaného školicího střediska Sun Microsystems bude slavnostně otevřena dne 14. 9. 2009 v 10.00 hodin na Ekonomické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava na Sokolské ulici č. 33 za účasti rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc. a generálního ředitele Sun Microsystems ČR Ing. Zdeňka Pilze.

Učebna je vybavena zařízeními na bázi technologie tenkých klientů SunRay, které využívají výhod konsolidace programových prostředků na centrálních serverech a po celou dobu své životnosti nevyžadují prakticky žádnou správu ani hardwarové inovace. Instalace technologie tenkých klientů SunRay a univerzitní licence programového produktu Sun Secure Global Desktop v prostředí serverového clusteru poskytujícího výkon cca. 120 procesorových jader je největší instalací této technologie v České republice jak v akademickém prostředí, tak v komerční sféře. Projekt byl financován s výraznou podporu prostředků získaných prostřednictvím Fondu rozvoje vysokých škol a jeho realizací dochází ke kvalitativnímu rozšíření a zpřístupnění všech služeb počítačové sítě pro více než 6000 studentů všech studijních oborů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
 
foto z učebny  foto z učebny  foto z učebny

Hlavním posláním Autorizovaného školícího střediska, které Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava provozuje již dva roky, je především zásadní zkvalitnění výukového procesu, výchova špičkových certifikovaných odborníků v oblasti technologií programovacího jazyka Java a přímá podpora jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Se slavnostním otevřením nové učebny školicího střediska bude rozšířena jeho autorizace pro oblast výuky problematiky operačního systému Sun Solaris a distribuovaných systémů.

Bližší informace poskytne
RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Vedoucí Laboratoře informačních technologií EkF VŠB-TU Ostrava
ivo.martinik@vsb.cz, tel. 597 322 235


© 2018 VŠB-TU Ostrava