O bariérách podnikání na vnitřním trhu EU

Ekonomická fakulta TU-VŠB v Ostravě vypracovala grantový projekt o bariérách podnikání na vnitřním trhu EU. Jeho autorkami jsou Magdaléna Kubečková a Jana Drastíková z katedry evropské integrace. V rozsáhlé studii představují zejména stávající bariéry podnikání na jednotném vnitřním trhu a zároveň se zamýšlejí, jak nejúčinněji existující překážky odstranit.
Magdalénu Kubečkovou jsme požádali o rozhovor:

Jaké je hlavní poslání projektu, který vznikl díky grantu Úřadu vlády ČR?
Srozumitelnou formou informovat o výhodách i úskalích současného vnitřního trhu EU. Z naší zkušenosti se ukázalo, že podnikatelé nejsou vždy schopni plně chápat a využívat jeho možnosti a také dodržovat nastavená pravidla. Proto přístupnou formou vysvětlujeme fungování čtyř svobod vnitřního trhu, ale také pravidla hospodářské soutěže, ochrany spotřebitele či duševního vlastnictví, podnikatelské prostředí v EU či systém zdanění nebo sociálního zabezpečení. Cílem bylo komplexně danou problematiku zmapovat a zahrnout do projektu i praktické odkazy na místa, případně internetové stránky či předpisy, na které se může podnikatel v případě detailního zájmu obrátit.

Osvědčuje se tento dokument v praxi a pomáhá vnitřní trh EU zefektivnit?
Byl rozeslán na informační místa o EU, umístěn na internetové stránky, mimo jiné i na web ministerstva průmyslu a obchodu. Obdržely ho i vysoké školy, které se zaměřují na problematiku Evropské unie. Projekt zaujal i člena Hospodářské komory, který je zároveň členem Hospodářského a sociálního výboru. Dostáváme další žádosti o zaslání výtisků tohoto projektu. Dle mého soudu tedy splnil svůj účel a vzbudil zájem o reálné fungování vnitřního trhu mezi podnikateli v České republice.

Co podle Vás brzdí nejvíce evropskou integraci? Jaké jsou současné bariéry na vnitřním trhu?
Vnitřní trh je jedním z největších projektů evropské integrace. Je potřeba neustále dbát na dodržování jeho pravidel a současně trh stále rozvíjet. Myslím, že spíše než brzdy integrace vnímám odlišné názory na to, jakým směrem se má ubírat. Jak jsme viděli v nedávné době, dodržování pravidel vnitřního trhu je zvlášť klíčové v době hospodářské krize, kdy se státy snaží své trhy opětovně uzavírat a zvýhodňovat své podniky.
Překážkou rozvoje trhu je ale i samotný fakt, že podnikatelé ne vždy znají jeho potenciál a umějí jej dostatečně využívat. Proto si myslím, že je potřeba neustále vzdělávat a upevňovat znalosti o vnitřním trhu.

Jak tyto překážky nejsnáze odstranit?
Nejjednodušší cestou odstranění překážek na vnitřním trhu a zlepšení podnikatelského prostředí v EU by byla dohoda členských států na společném postupu v dosud neharmonizovaných oblastech, což je však paradoxně zároveň cesta nejsložitější, protože ve hře je příliš mnoho národních zájmů. Nezbývá tedy než věřit v práci Evropské komise, jejíž prioritou je nyní snižování administrativní zátěže podnikatelů a zejména malých a středních podniků tak, aby se dokázaly na vnitřním trhu prosadit a úspěšně zde fungovat.

Váš projekt byl představen i na nedávném veřejném slyšení, které v Praze uspořádalo Středisko pro sledování jednotného hospodářského trhu Evropského hospodářského a sociálního výboru. Co jste si z tohoto významného slyšení odnesla pro Vaši další vědeckou práci?
Slyšení bylo zajímavou diskuzí o současných překážkách na vnitřním trhu, ale také o jeho budoucím vývoji. Účastnili se ho, jak je u tohoto výboru zvykem, zástupci podnikatelů, ale také spotřebitelů a odborů. Názory na budoucnost vnitřního trhu se velmi lišily. Vnitřní trh bez bariér, s jednotnými předpisy, je velmi důležitý pro podnikatelský sektor, na druhou stranu zástupci odborů žádají zachování vysokých standardů sociální ochrany v EU. Otázka, jaký má být vnitřní trh do budoucna, je stále předmětem diskuzí. Ale právě tyto diskuze napomáhají formování budoucnosti vnitřního trhu. Proto jsem si ze slyšení neodnesla odpovědi, ale spíše otázky. Ty totiž vědec potřebuje nejvíce. Jinak by neměl o čem bádat.

(MTA)
Projekt O bariérách podnikání na vnitřním trhu EU (formát: PDF, 2,5MB)


© 2018 VŠB-TU Ostrava