57 absolventů EKF VŠB-TU ukončilo studium s vyznamenáním

OSTRAVA – Slavnostní promoce absolventů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava magisterských studijních programů a oborů se uskuteční ve dnech 17. – 19. června 2009 v Nové aule VŠB-TU Ostrava. Vysokoškolské diplomy z rukou děkanky prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové převezme celkem 495 absolventů, z nichž 57 studentů obdrží červené diplomy a ocenění děkanky za studium ukončené s vyznamenáním. Promováni budou studenti z akreditovaných studijních programů: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika. „Je to první rok, v němž se plně realizuje strukturovaný model studia,“ zdůraznila Dana Dluhošová. „Převažují v něm absolventi dvouletých navazujících magisterských studijních oborů, kteří již zakončili bakalářský stupeň studia. Tento systém umožňuje větší strukturovanost jednotlivých stupňů studia. Za pozitivní považuji, že studenti mohou více kombinovat různé obory, což rozšiřuje jejich znalosti a přehled. Ukončené vysokoškolské vzdělání není sice automatickou zárukou profesního úspěchu, ale je významnou konkurenční výhodou, neboť absolventi mají větší předpoklady se lépe a rychleji orientovat a zvládat nové náročné situace,“ dodala Dana Dluhošová, která vyjádřila přesvědčení, že mladí a nadaní lidé, kteří v příštích dnech budou promováni, budou úspěšní jak v profesním, tak i osobním životě.

(MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava