Studovat se dá v každém věku

Tyto řádky jsou určeny čtenářům, kteří už oslavili pětapadesát let svého života a stále mají chuť se dále vzdělávat. Máte pocit, že takových není mnoho? Omyl! Svědčí o tom mimo jiné stále rostoucí zájem o Univerzitu třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU v Ostravě, kterou navštěvuje 230 posluchačů z měst a obcí v Moravskoslezském kraji. Studium je tříleté a v rámci výuky se seznamují s problematikou předmětů Ekonomie, Práva, Evropské unie, Psychologie, Zdravovědy a také se více zdokonalují v práci s počítačem. Že jste nikdy neměli možnost s PC pracovat? To vůbec nevadí, ba naopak! Zkušenost totiž ukazuje, že právě takoví studenti dokážou udělat neuvěřitelné pokroky a že je jejich úspěchy velmi těší.

Studium Univerzity třetího věku na ostravské ekonomické fakultě VŠB-TU má šest semestrů, přičemž v každém je sedm vzdělávacích tříhodinových přednášek, které bývají v pátečních odpoledních hodinách vždy jednou za čtrnáct dnů. Studium je ukončeno promocí, kde bude studentům „seniorům“ slavnostně předáno osvědčení o úspěšném absolvování studia.

Podmínkou přijetí do prvního ročníku, který Ekonomická fakulta VŠB-TU opět otevře letos v září, je věk nad 55 let (nejstaršímu účastníkovi je nyní 71 let) a minimálně středoškolské vzdělání. A také chuť procvičit si nejen mozkové závity, ale i relaxovat. Vždyť Univerzita třetího věku je místem nejen pro získávání cenných informací, ale i uvolněním a v neposlední řadě také lékem proti osamělosti.

Bližší informace získáte na www.ekf.vsb.cz/u3v nebo na telefonu 597 322 221 (597 322 415). Přihlášky se přijímají do konce srpna 2009.

(MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava