Jedenáctý ročník mezinárodní konference Mekon 2009

OSTRAVA - Mekon 2009 je název mezinárodní konference, kterou ve dnech 20. – 21. května 2009 pořádá v Ostravě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava ve spolupráci s Nadačním fondem Karla Engliše. V devíti sekcích představí výsledky vědecké práce studenti doktorského studia v oborech ekonomie, podniková ekonomika a management, finance, veřejná ekonomika a správa, systémové inženýrství a manažerská informatika.
Jak potvrdila hlavní organizátorka konference Markéta Zajarošová, akademická pracovnice katedry marketingu a obchodu EKF VŠB-TU Ostrava, zájem o Mekon je již tradičně poměrně velký. „Počet účastníků se letos pohybuje kolem 160, což nás utvrzuje v tom, že konference si za své desetileté působení získala dobré jméno nejen v České republice, ale hlavně mezi zahraničními studenty. Letos přijedou zejména ze Slovenska a Polska,“ dodala Markéta Zajarošová. „Rozložení studentů do jednotlivých sekcí je poměrně vyrovnané, nicméně větší zájem je o sekce ekonomie, marketing a obchod a finance.“
Konference je primárně zaměřena na studenty interních i externích doktorských studijních programů. Účastníci se mohou těšit na řadu podnětných vystoupení, například z řad studentů externí formy studia, kteří působí ve významných tuzemských i zahraničních firmách a s ostatními se podělí o výsledky vědecké práce, jejíž součástí obvykle jsou i cenné informace z praxe.

(MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava