Největší zájem je o studijní program Ekonomika a management

Celkem 4 200 přihlášek podali studenti a absolventi středních odborných škol a gymnázií na tříleté bakalářské studium Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava pro akademický rok 2009/2010. Jsou to zájemci většinou ze severní a střední Moravy, kteří si vybrali některý ze studijních programů fakulty. Jak nám řekla Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU, v novém akademickém roce budou otevřeny čtyři studijní programy v bakalářském studiu a 8 studijních oborů bude otevřeno na detašovaných pracovištích v Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a Šumperku. Největší zájem je o program Ekonomika a management, na který se hlásí téměř polovina uchazečů.
Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech budou i letos realizovány na základě výběrového řízení, ve kterém bude základním kritériem výběru výsledek Národních srovnávacích zkoušek dosažený v testu obecných studijních předpokladů. Uchazeči o studium budou vykonávat testy obecných studijních předpokladů prostřednictvím společnosti www.scio.cz, s.r.o. Z celkem šesti stanovených termínů, kdy se zájemci mohou přihlásit a absolvovat tyto testy zbývají ještě dva – 1. a 31. května 2009.
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Ještě doplňující informace o celkovém počtu studentů EKF VŠB-TU Ostrava:

V bakalářském studiu je v současné době na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 3 123 studentů v Ostravě, 237 ve Valašském Meziříčí, 279 v Uherském Hradišti a 129 v Šumperku.

(MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava