Náhradní způsob doručování písemností

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 24. 04. 2018, datum sejmutí: 10. 05. 2018
Adresát: Bc. Tomáš Helis
Zadal: Kamila Hudečková

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 23. 04. 2018, datum sejmutí: 09. 05. 2018
Adresát: Bc. Juraj Urbančík
Zadal: Kamila Hudečková

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 20. 04. 2018, datum sejmutí: 07. 05. 2018
Adresát: Lenka Švajdová
Zadal: Bc. Lenka Saforková

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Datum vystavení: 14. 04. 2018, datum sejmutí: 02. 05. 2018
Adresát: Radka Macáčková, 24.04.1979*
Zadal: Ing. Kateřina Frenzelová

© 2018 VŠB-TU Ostrava