Náhradní způsob doručování písemností

Oznámení o doručení písemnosti na jméno Olfati Maryam

10. 11. 2017
č.j. 0417/2017-0101/168 Datum vystavení: 10.11.2017 Datum sejmutí: 25.11.2017

© 2017 VŠB-TU Ostrava