Vyhlášky

číslo formát popis
7/2018 PDF 221kB Nová Vyhláška (EkF VYH_18_007) o výši stipendia v prezenční formě v doktorských studijních programech
6/2018 PDF 218kB Nová Vyhláška (EkF VYH_18_006) k vyplácení mimořádného stipendia v akademickém roce 2017/18
5/2018 PDF, 305kB Nová Vyhláška (EkF_VYH_18_005) o přihlašování studentů prezenční a kombinované formy studia k výuce povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2018/2019
4/2018 PDF, 301kB Nová Vyhláška (EkF VYH_18_004) Zásady pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2018/19
3/2018 PDF, 302kB Nová Vyhláška (EkF VYH_18_003) o přihlašování studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia ke studiu bakalářských studijních oborů v akademickém roce 2017/2018)
2/2018 PDF, 254kB Nová Vyhláška (EkF VYH_18_002) Finanční podpora na zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v roce 2018 pro akademické pracovníky EkF VŠB-TUO)
1/2018 PDF, 227kB  New DECREE (EkF NOT_18_001) Dean's Award for the Best Publication
Appendix - (DOC, 69kB)
1/2018 PDF, 130kB  Nová Pravidla (EkF VYH_18_001) o Cenu děkana za nejlepší publikace
Příloha - (DOC, 64kB)
12/2017 PDF, 279kB  New REGULATIONS (EkF VYH_17_012) for Admission Proceedings to Study in Doctorate Programmes in English for the Adademic Year 2018/2019
11/2017 PDF, 282kB 

Nová Pravidla (EkF VYH_17_011) přijímacího řízení ke studium v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce EkF VŠB-TUO pro akademický rok 2018/2019

DRUHÉ KOLO: PDF, 377kB
SECOND ROUND: PDF, 307kB

10/2017 PDF, 277kB  New REGULATIONS (EkF VYH_17_010) for Admission Proceedings to Study in Bachelor and Master Degree Programmes in English for the Academic Year 2018/2019
09/2017 PDF, 247kB  Nová Pravidla (EkF VYH_17_009) přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
08/2017 PDF, 250kB  Pravidla (EkF VYH_17_008) přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
07/2017 PDF, 321kB  Vyhláška (EkF VYH_17_007) k vyplácení prospěchového stipendia v akademickém roce 2017/2018
08/2010 PDF, 56kB Vyhláška (EkF_VYH_10_008) o výši stipendia v prezenční formě doktorských studijních programů


© 2018 VŠB-TU Ostrava