Vyhlášky

číslo formát popis
12/2017 PDF, 279kB  New REGULATIONS (EkF VYH_17_012) for Admission Proceedings to Study in Doctorate Programmes in English for the Adademic Year 2018/2019
11/2017 PDF, 282kB  Nová Pravidla (EkF VYH_17_011) přijímacího řízení ke studium v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce EkF VŠB-TUO pro akademický rok 2018/2019
10/2017 PDF, 277kB  New REGULATIONS (EkF VYH_17_010) for Admission Proceedings to Study in Bachelor and Master Degree Programmes in English for the Academic Year 2018/2019
09/2017 PDF, 247kB  Nová Pravidla (EkF VYH_17_009) přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
08/2017 PDF, 250kB  Nová Pravidla (EkF VYH_17_008) přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
07/2017 PDF, 321kB  Nová Vyhláška (EkF VYH_17_007) k vyplácení prospěchového stipendia v akademickém roce 2017/2018
06/2017 PDF, 219kB Vyhláška (EkF VYH_17_006) k vyplácení mimořádného stipendia v akademickém roce 2016/17
05/2017 PDF, 305kB Vyhláška (EkF VYH_17_005) o přihlašování studentů prezenční a kombinované formy studia k výuce povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2017/2018
04/2017 PDF, 254kB Vyhláška (EkF VYH_17_004) Finanční podpora na zahájení řízení ke jmenování profesorem a habilitačního řízení v roce 2017 pro akademické pracovníky Ekonomické fakulty VŠB-TUO
03/2017 PDF, 302kB Vyhláška (EkF VYH_17_003) Zásady pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2017/18
02/2017 PDF, 302kB Vyhláška (EkF VYH_17_002) o přihlašování studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia ke studiu bakalářských studijních oborů v akademickém roce 2016/2017
01/2017 PDF, 227kB Vyhláška (EkF VYH_17_001) o Cenu děkana za nejlepší publikace
Příloha - (DOC, 64kB)
01/2017 PDF, 130kB DECREE (EkF NOT_17_001) Dean's Award for the Best Publication
Appendix - (DOC, 63kB)
08/2013 PDF, 189kB

Vyhláška (EkF_VYH_13_008) o stanovení poplatků za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014

08/2013 PDF, 188kB

BYLAW (EkF_VYH_13_008) on the establishment of study fees for the study programme taking place in a foreign language in the academic year 2013/2014

8/2010 PDF, 56kB Vyhláška (EkF_VYH_10_008) o výši stipendia v prezenční formě doktorských studijních programů


© 2018 VŠB-TU Ostrava