Vyhlášky

číslo formát popis
07/2017 PDF, 321kB  Vyhláška (EkF VYH_17_007) k vyplácení prospěchového stipendia v akademickém roce 2017/2018
06/2017 PDF, 219kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_006) k vyplácení mimořádného stipendia v akademickém roce 2016/17
05/2017 PDF, 305kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_005) o přihlašování studentů prezenční a kombinované formy studia k výuce povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2017/2018
04/2017 PDF, 254kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_004) Finanční podpora na zahájení řízení ke jmenování profesorem a habilitačního řízení v roce 2017 pro akademické pracovníky Ekonomické fakulty VŠB-TUO
03/2017 PDF, 302kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_003) Zásady pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2017/18
02/2017 PDF, 302kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_002) o přihlašování studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia ke studiu bakalářských studijních oborů v akademickém roce 2016/2017
01/2017 PDF, 227kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_001) o Cenu děkana za nejlepší publikace
Příloha - (DOC, 64kB)
01/2017 PDF, 130kB NEW DECREE (EkF NOT_17_001) Dean's Award for the Best Publication
Appendix - (DOC, 63kB)
13/2016 PDF, 280kB  Die Regel (EkF VYH_16_013) des Aufnahmeverfahrens zum Studium in dem Promotions-Studienprogramm in der deutschen Sprache für das akademische Jahr 2017/18
12/2016 PDF, 279kB  REGULATIONS (EkF VYH_16_012) for Admission Proceedings to Study in Doctorate Programmes in English for the Adademic Year 2017/18
11/2016 PDF, 282kB  Pravidla (EkF VYH_16_011) přijímacího řízení ke studium v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce EkF VŠB-TUO pro akademický rok 2017/18
10/2016 PDF, 277kB  DECREE (EkF VYH_16_010) REGULATIONS for Admission Proceedings to Study in Bachelor and Master Degree Programmes in English for the Academic Year 2017/18
09/2016 PDF, 247kB  Vyhláška (EkF VYH_16_009) PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018
08/2016 PDF, 250kB  Vyhláška (EkF VYH_16_008) PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/2018
08/2013 PDF, 189kB

Vyhláška (EkF_VYH_13_008) o stanovení poplatků za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014

08/2013 PDF, 188kB

BYLAW (EkF_VYH_13_008) on the establishment of study fees for the study programme taking place in a foreign language in the academic year 2013/2014

8/2010 PDF, 56kB Vyhláška (EkF_VYH_10_008) o výši stipendia v prezenční formě doktorských studijních programů


© 2017 VŠB-TU Ostrava