Směrnice

číslo formát popis
1/2017 PDF, 217kB Nová Směrnice (EkF_SME_17_001 verze A) určující metodu pro výpočet kapacity hospodářské činnosti
2/2016 PDF, 532kB Nová Směrnice (EkF_SME_16_002 verze A) Organizační řád Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava
1/2016 PDF, 228kB Směrnice (EkF_SME_16_001 verze A) k vyplacení odměn za realizaci výuky na detašovaných pracovištích a v kombinované formě
3/2014 PDF, 240kB směrnice (EkF_SME_14_003 verze A ) Motivační systém akademických pracovníků k posílení vědecko-výzkumné činnosti, publikačních aktivit, zahraničních aktivit a kvalifikační struktury
2/2014 PDF, 303kB směrnice (EkF_SME_14_002) k zahraničním výjezdům akademických pracovníků v rámci programu ERASMUS+Příloha 2 (DOCX, 30kB)
1/2014 PDF, 237kB směrnice (EkF_SME_14_001 verze C) o udělení mimořádného stipendia studentům prezenční formy doktorského studia za průběh studia, verze C, platnost od 5. 5. 2016
Příloha 1 (DOCX, 25kB)
1/2013 PDF, 263kB směrnice (EkF_SME_13_001 verze B) pro evidenci změn výuky v rozvrhu hodin
2/2012 PDF, 412kB NEW Guidelines (EkF_SME_12_002 version E) Issued by the Dean of EkF, VSB-TU Ostrava on Principles for Elaboration of Final Theses
Annex 3 (DOC, 17kB)
1/2012 PDF, 379kB Nová směrnice (EkF_SME_12_001 verze B) pro odměny za délku doktorského studia
Příloha 1 (DOCX, 78kB)
1/2011 PDF, 168kB směrnice (EkF_SME_11_001 verze A) k zásadám pro vypracování tezí dizertační práce a doktorské dizertační práce
Příloha 4 - Prohlášení (DOC, 21kB),
Příloha 5 - Prohlášení o výsledcích (DOC, 23kB)
2/2010 PDF, 277kB Nová směrnice (EkF_SME_10_002 verze D) ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky
Příloha - (DOC, 60kB)
1/2010 PDF, 454kB Nová směrnice (EkF_SME_10_001 verze D) pro pedagogy EKF vyučující v cizím jazyce zahraniční a české studenty, verze D, platnost od 16. 9. 2016
1/2009 PDF, 818kB Nová směrnice (EkF_SME_09_001 verze E) ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty
4/2007 PDF, 428kB Nová směrnice (EkF_SME_07_004 verze K) o zásadách pro vypracování závěrečných prací
formulář přílohy 3 (formát: DOCX, 17kB)
3/2007 PDF, 251kB Nová směrnice (EkF_SME_07_003 verze C) ke studiu v doktorských studijních programech, která stanoví také jednací řád oborových rad
2/2007 PDF, 342kB Nová směrnice (EkF_SME_07_002 verze C) směrnice, kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava na Ekonomické fakultě v doktorských studijních programech, platnost od 15. 5. 2018
4/2005 PDF, 506kB Směrnice (EkF_SME_05_004 verze F) k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem
Příloha 1  (DOC, 83kB)
Příloha 2  (DOC, 72kB)
4/2005 PDF, 416kB Nová Directive (EkF_SME_05_004 version F) on Habilitation Procedure and Procedure for Appointment as a Professor
Annex 1 (DOC, 54kB)
Annex 2 (DOC, 71kB)
1/2005 PDF, 102kB směrnice (EkF_SME_05_001 verze C) směrnice o rozdělení práv a povinností vedoucích kateder, garantů studijních oborů a garantů předmětů, platnost od 7. 6. 2010

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava