Legislativa

číslo formát popis
8/2005 PDF, 305kB Studijní řád pro program MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, platnost od 27. 4. 2018
5/2005 PDF, 275kB Členové Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, platnost od 18. 12. 2017
3/2005 PDF, 465kB Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, platnost od 19. 5. 2015
2/2018 PDF, 259kB Jednací řád Akademického senátu EkF VŠB-TUO, platnost od 2. 4. 2018
2/2017 PDF, 251kB Volební řád Akademického senátu EkF VŠB-TU Ostrava, platnost od 11. 9. 2017
1/2005 PDF, 556kB Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava