Legislativa

číslo formát popis
8/2005 PDF, 474kB (EkF_LEG_05_008 verze F) Studijní řád pro program MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, platnost od 21. 4. 2016
5/2005 PDF, 275kB (EkF_LEG_05_005 verze CH) Členové Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, platnost od 2. 5. 2016
3/2005 PDF, 465kB (EkF_LEG_05_003 verze C) Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, platnost od 19. 5. 2015
2/2005 PDF, 105kB (EkF_LEG_05_002 verze D) Volební a jednací řád Akademického senátu EkF VŠB-TU Ostrava, platnost od 18. 2. 2014
1/2005 PDF, 544kB Nové (EkF_LEG_05_001 verze F) Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava


© 2017 VŠB-TU Ostrava