Legislativa

číslo formát popis
8/2005 PDF, 474kB (EkF_LEG_05_008 verze F) Studijní řád pro program MBA na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, platnost od 21. 4. 2016
5/2005 PDF, 275kB (EkF_LEG_05_005 verze I) Členové Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, platnost od 18. 12. 2017
3/2005 PDF, 465kB (EkF_LEG_05_003 verze C) Jednací řád Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, platnost od 19. 5. 2015
2/2017 PDF, 251kB Nové (EkF_LEG_17_002 verze A) Volební řád Akademického senátu EkF VŠB-TU Ostrava, platnost od 11. 9. 2017
1/2005 PDF, 556kB Nové (EkF_LEG_05_001 verze G) Statut Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava