Studentské orgány a organizace

  • Studentská komora - stránky studentské komory Akademického senátu EkF...
  • AIESEC - oficiální stránky AIESEC Ostrava...
  • Infocentrum VŠB-TU Ostrava - internetové stránky nejen o možnostech odborného uplatnění studentů...
  • ESN VŠB-TUOStudentská organizace starající se o zahraniční studenty - spravuje Buddy systém, na začátku každého semestru organizuje Orientation Days a pořádá akce pro zahraniční i české studenty (výlety, exkurze, FILLUPy, parties...) ESN VŠB-TUO patří pod jednu z největších mezinárodních organizací, ESN (Erasmus Student Network). 

Sokolská 33 Chorus Ostrava