STÁŽISTOU přímo v Bruselu?

Jsi studentem VŠB - Technické univerzity Ostrava a rád bys 3 či více měsíců strávil přímo na stáži na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu?

Na základě spolupráce MZV ČR a VŠB–TUO vypisuje Katedra evropské integrace spolu se STÁLÝM ZASTOUPENÍM ČESKÉ REPUBLIKY PŘI EVROPSKÉ UNII výběrové řízení na pozici stážisty pro studenty VŠB–TUO se zájmem o evropskou agendu, a to v rozsahu 3 a více měsíců v letním semestru 2018/2019 a zimním semestru 2019/2020.

Termín zahájení stáže v letním semestru 2018/2019 bude stanoven individuálně po dohodě, stejně jako doba trvání stáže. Spolufinancování nákladů na stáž (doprava, ubytování, strava) lze hradit ze stipendia v rámci programu Erasmus+ (podmínka pobytu min. 2 měsíce), přičemž absolvování jazykového testu z angličtiny není povinné.

Přihlášky se životopisem a motivačním dopisem (vyjadřujícím Váš zájem o stáž) zašlete do 25. 2. 2019 emailem na adresu: eva.polednikova@vsb.cz

Kandidáti, kteří postoupí do užšího výběru, budou následně kontaktováni vedením Katedry evropské integrace.

Bližší informace o stáži u Ing. Borise Navrátila, CSc.  a Ing. Evy Poledníkové, Ph.D., Katedra evropské integrace.

Vloženo: 7. 2. 2019
Kategorie:  Stáže a stipendia
Útvar: 169 - Oddělení vnějších vztahů
Zpět