Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oddělení vědy a výzkumu zpracovává zejména podklady pro koncepci výzkumné a vývojové činnosti a její hodnocení na fakultě, připravuje podklady pro organizační a administrativní zajišťování habilitačních řízení, zajišťuje sledování národních a mezinárodních grantových soutěží a poskytování včasných informací zainteresovaným zaměstnancům, aktivní vyhledávání nových zdrojů grantové podpory výzkumu, poskytuje odbornou pomoc při zpracování přihlášek řešitelů a vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů a rozvojových projektů, vede agendu grantů a rozvojových projektů, připravuje a organizuje oponentní řízení vybraných projektů, koordinuje naplňování publikační databáze RIV a aktualizuje webovské stránky týkající se vědy a výzkumu.