Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oddělení vědy a výzkumu zpracovává zejména podklady pro koncepci výzkumné a vývojové činnosti a její hodnocení na fakultě, připravuje podklady pro organizační a administrativní zajišťování habilitačních řízení, zajišťuje sledování národních a mezinárodních grantových soutěží a poskytování včasných informací zainteresovaným zaměstnancům, aktivní vyhledávání nových zdrojů grantové podpory výzkumu, poskytuje odbornou pomoc při zpracování přihlášek řešitelů a vyřizování agendy spojené s uzavíráním grantů a rozvojových projektů, vede agendu grantů a rozvojových projektů, připravuje a organizuje oponentní řízení vybraných projektů, koordinuje naplňování publikační databáze RIV a aktualizuje webovské stránky týkající se vědy a výzkumu.

Informace o vědě a výzkumu naleznete na fakultním webu v sekci:

prof. Ing. Hančlová Jana, CSc.
Proděkanka pro vědu a výzkum

Telefon: +420 597 322 285
E-mail: jana.hanclova@vsb.cz
 
Bulavová Andrea
Projektová manažerka fakulty

Telefon: +420 597 322 087
E-mail: andrea.bulavova@vsb.cz

 

prof. Ing. Tichý Tomáš, Ph.D.
Redakce ER-CEREI a SAEI, šéfredaktor

Telefon: +420 597 322 401
E-mail: tomas.tichy@vsb.cz
 
Věra Střížová
Projektová manažerka fakulty

Telefon: +420 597 322 183
E-mail: vera.strizova@vsb.cz

 

Ing. Želasková Sylvie
Redakce ER-CEREI a SAEI

Telefon: +420 597 322 001
E-mail: sylvie.zelaskova@vsb.cz
 
doc. Ing. Kučerová Zuzana, Ph.D.
 

Telefon: +420 597 322 405
E-mail: zuzana.kucerova@vsb.cz