Zápisy do 1. ročníků 2018/2019

Informace ze zápisu pro studenty
Bakalářské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, ?kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, ?kB) 

Navazující magisterské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, ?kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, ?kB) 
1. kolo

ZÁPISY
do 1. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2018/2019 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
– 3. červenec 2018 (formát PDF)
kombinované studium – Ostrava – 3. červenec 2018 (formát PDF)
prezenční studium – Valašské Meziříčí – 4. červenec 2018 (formát PDF)
kombinované studium – Valašské Meziříčí – 4. červenec 2018 (formát PDF)
kombinované studium – Šumperk – 28. červen 2018 (formát PDF)

ZÁPISY
do 1. ročníků navazujících studijních oborů v akademickém roce 2018/2019 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
– 12. červenec 2018 (formát PDF, ?kB)
kombinované studium – Ostrava – 12. červenec 2018 (formát PDF, ?kB)

ČASOVÝ HARMONOGRAM BUDE UPŘESNĚN PO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


© 2018 VŠB-TU Ostrava