Zápisy do 1. ročníků 2018/2019

Informace ze zápisu pro studenty
Bakalářské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, 470kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, 457kB) 

Navazující magisterské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, 560kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, 560kB) 
1. kolo

ZÁPISY
do 1. ročníků navazujících studijních oborů v akademickém roce 2018/2019 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
– červenec 2018 (formát PDF, ?kB)
kombinované studium – Ostrava – červenec 2018 (formát PDF, ?kB)

ZÁPISY
do 1. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2018/2019 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
– červenec 2018 (formát PDF, ?kB)
kombinované studium – Ostrava – červenec 2018 (formát PDF, ?kB)
prezenční studium – Valašské Meziříčí – červenec 2018 (formát PDF, ?kB)
kombinované studium – Valašské Meziříčí – červenec 2018 (formát PDF, ?kB)
kombinované studium – Šumperk – červenec 2018 (formát PDF, ?kB) – zápis proběhne v Ostravě© 2018 VŠB-TU Ostrava