Zápisy do 1. ročníků 2017/2018

Informace ze zápisu pro studenty
Bakalářské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, 470kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, 457kB) 

Navazující magisterské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, 560kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, 560kB) 

ZÁPISY 
do 1. ročníků navazujících studijních oborů v akademickém roce 2017/2018 – pro 2. kolo př. řízení
Níže uvedený termín zápisu je určen pouze pro studenty, kteří vykonali SZZ a již obdrželi diplom.

prezenční a kombinované studium – Ostrava 
– 22. 9. 2017 (formát PDF, 605kB)

ZÁPISY 
do 1. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2017/2018

prezenční a kombinované studium – Ostrava 
21. 9. 2017, 26. 9. 2017, 3. 10. 2017 (formát PDF, 262kB)


2. kolo

ZÁPISY 
do 1. ročníků navazujících studijních oborů v akademickém roce 2017/2018 – pro 2. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
– 12. 9. 2017 (formát PDF, 609kB)
kombinované studium – Ostrava – 12. 9. 2017 (formát PDF, 621kB)

ZÁPISY 
do 1. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2017/2018 – pro 2. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
12. 9. 2017 (formát PDF, 345kB)
kombinované studium – Ostrava 12. 9. 2017 (formát PDF, 354kB)
prezenční studium – Valašské Meziříčí – 13. 9. 2017 (formát PDF, 254kB)
kombinované studium – Valašské Meziříčí – 13. 9. 2017 (formát PDF, 432kB)
kombinované studium – Šumperk – 12. 9. 2017 (formát PDF, 432kB) – zápis proběhne v Ostravě


1. kolo

ZÁPISY
do 1. ročníků navazujících studijních oborů v akademickém roce 2017/2018 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
– 22. 8. 2017 (formát PDF, 624kB)
kombinované studium – Ostrava – 22. 8. 2017 (formát PDF, 636kB)

ZÁPISY
do 1. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2017/2018 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava 
– 22. 8. 2017 (formát PDF, 351kB)
kombinované studium – Ostrava – 22. 8. 2017 (formát PDF, 361kB)
prezenční studium – Valašské Meziříčí – 13. 9. 2017 (formát PDF, 254kB)
kombinované studium – Valašské Meziříčí – 13. 9. 2017 (formát PDF, 432kB)
kombinované studium – Šumperk – 12. 9. 2017 (formát PDF, 432kB) – zápis proběhne v Ostravě© 2018 VŠB-TU Ostrava