Zápisy do 1. ročníků 2016/2017

Informace ze zápisu pro studenty
Bakalářské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, 470kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, 457kB) 

Navazující magisterské studium

 • informace pro studenty 1. ročníku v prezenční formě
  (formát PDF, 560kB)

 • informace pro studenty 1. ročníku v kombinované formě
  (formát PDF, 560kB) 

ZÁPISY
do 1. ročníků bakalářských studijních programů v akademickém roce 2016/2017 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava

kombinované studium – Ostrava
prezenční studium – Valašské Meziříčí
kombinované studium – Valašské Meziříčí
kombinované studium – Šumperk

 

ZÁPISY
do 1. ročníků navazujících studijních oborů v akademickém roce 2016/2017 – pro 1. kolo př. řízení

prezenční studium – Ostrava

kombinované studium – Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava