Okruhy a literatura

Akademický rok 2017/2018

Přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia se skládají z písemných testů z:

a) ekonomie,
 • EKONOMIE - (formát PDF, 296kB),
b) oborového předmětu,
 
STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT
 • OBOR: EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ - prezenční - (formát PDF, 434kB),
 • OBOR: EKONOMIKA PODNIKU - prezenční, kombinovaná - (formát PDF, 446kB),
 • OBOR: MANAGEMENT - prezenční, kombinovaná - (formát PDF, 312kB),
 • OBOR: MARKETING A OBCHOD - prezenční - (formát PDF, 234kB),
 • OBOR: ÚČETNICTVÍ A DANĚ - prezenční - (formát PDF, 310kB),
STUDIJNÍ PROGRAM: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA
 • OBOR: EUROSPRÁVA - prezenční - (formát PDF, 405kB),
 • OBOR: FINANCE - prezenční - (formát PDF, 416kB),
 • OBOR: NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - prezenční - (formát PDF, 425kB),
 • OBOR: REGIONÁLNÍ ROZVOJ - prezenční - (formát PDF, 583kB),
 • OBOR: VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA - prezenční, kombinovaná - (formát PDF, 301kB),
STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA
 • OBOR: INFORMATIKA V EKONOMICE - prezenční - (formát PDF, 395kB),

© 2018 VŠB-TU Ostrava