v akademickém roce 2017/18

Přijímací zkoušky budou realizovány v souladu vyhláškou EkF_VYH_16_009 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018.

Přijímací zkoušky: 25. 8. 2017 – 2. kolo přijímacího řízení 
Pozvánky k přijímacím zkouškám budou rozeslány doporučeně poštou. V případě nedoručení pozvánky poštou – možno přijít na př. zkoušky bez této pozvánky (nutno znát číslo své přihlášky).

Rozpis místností pro přijímací zkoušky

Pokyny pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2017/18

Okruhy a literatura

 

Zadáno: 26. 7. 2017


© 2018 VŠB-TU Ostrava