v akademickém roce 2018/19

Přijímací zkoušky budou realizovány v souladu vyhláškou EkF_VYH_17_009 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2018/2019.

Přijímací zkoušky: 26. 6. 2018
Pozvánky k přijímacím zkouškám budou rozeslány doporučeně poštou. V případě nedoručení pozvánky poštou – možno přijít na př. zkoušky bez této pozvánky (nutno znát číslo své přihlášky).

Rozpis místností pro přijímací zkoušky

Pokyny pro přijímací řízení do navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2018/19

Okruhy a literatura

 

Zadáno: 28. 5. 2018


© 2018 VŠB-TU Ostrava