Často kladené otázky

Všeobecné informace

Jaké jsou poplatky za studium?

Poplatky se na veřejné vysoké škole neplatí. Pouze při překročení standardní doby studia zvětšené o 1 rok se platí poplatek za delší studium za každých dalších započatých šest měsíců. Standardní doba u bc. studia je 3 roky a u mgr. studia je 2 roky.

Co je kreditový systém?

Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia na VŠB-TUO se používá jednotný kreditový systém, jehož znaky jsou:

  1. a) jeden kredit představuje zpravidla 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia, tj. celkem 30 kreditů za semestr a 60 kreditů za ročník studia,
  2. b) každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu,
  3. c) tentýž předmět má stejné kreditové ohodnocení pro všechny studijní programy a formy studia,
  4. d) absolvováním předmětu předepsaným podle čl. 18 získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu,
  5. e) kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají,
  6. f) získaný počet kreditů je nástrojem pro kontrolu studia,
  7. g) za daný předmět lze v průběhu studia získat kredity pouze jednou.

Pro úspěšné ukončení studia musí student získat počet kreditů rovný alespoň šedesátinásobku počtu ročníků standardní doby studia, a to ve skladbě určené studijním programem a studijním plánem.

Kreditový systém VŠB-TUO je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů1) (dále jen ”ECTS”) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

Jaký je rozdíl mezi přednáškou a cvičením?

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování při aktivní účasti studentů. Specifickým typem cvičení jsou experimentální laboratorní práce a práce na počítačích. Absolvování cvičení může být podmíněno kontrolovanou domácí přípravou.

Realizuje fakulta výjezdy studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus?  

Ano. Fakulta podporuje výjezdy studentů a má uzavřeny smlouvy s více než 120 světovými univerzitami v Evropě i Asii. Bližší informace naleznete na https://www.ekf.vsb.cz/k163/cs/studenti/erasmus/ erasmus-ekf/

Jaké je počítačové vybavení na fakultě?

Fakulta je vybavena výpočetní technikou na vynikající úrovni.


© 2018 VŠB-TU Ostrava