Předpisy

Směrnice

číslo formát popis
2/2012 PDF, 412kB NEW Directive (EkF_SME_12_002 verze F) Guidelines for Graduate Theses
Annex 3 (DOCX, 17kB)
1/2012 PDF, 379kB Nová směrnice (EkF_SME_12_001 verze B) pro odměny za délku doktorského studia
Příloha 1 (DOCX, 78kB)
1/2011 PDF, 168kB směrnice (EkF_SME_11_001) k zásadám pro vypracování tezí dizertační práce a doktorské dizertační práce
2/2010 PDF, 277kB Nová směrnice (EkF_SME_10_002 verze D) ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky
Příloha - (DOC, 60kB)
1/2009 PDF, 124kB směrnice (EkF_SME_09_001 verze E) ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty
4/2007 PDF, 427kB Nová směrnice (EkF_SME_07_004 verze K) o zásadách pro vypracování závěrečných prací
formulář přílohy 3 (formát: DOCX, 17kB)
2/2007 PDF, 185kB směrnice (EkF_SME_07_002 verze B) , kterou se provádí Stipendijní řád Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, platnost od 7. 6. 2010

 Vyhlášky

číslo formát popis
07/2017 PDF, 321kB  Vyhláška (EkF VYH_17_007) k vyplácení prospěchového stipendia v akademickém roce 2017/2018
06/2017 PDF, 219kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_006) k vyplácení mimořádného stipendia v akademickém roce 2016/17
06/2017 PDF, 219kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_006) k vyplácení mimořádného stipendia v akademickém roce 2016/17
05/2017 PDF, 305kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_005) o přihlašování studentů prezenční a kombinované formy studia k výuce povinně volitelných předmětů pro akademický rok 2017/2018
03/2017 PDF, 302kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_003) Zásady pro aktualizaci studijních plánů pro akademický rok 2017/18
02/2017 PDF, 302kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_002) o přihlašování studentů 1. ročníku prezenční formy bakalářského studia ke studiu bakalářských studijních oborů v akademickém roce 2016/2017
01/2017 PDF, 227kB Nová Vyhláška (EkF VYH_17_001) o Cenu děkana za nejlepší publikace
Příloha - (DOC, 66kB)
10/2016 PDF, 277kB  New DECREE (EkF VYH_16_010) REGULATIONS for Admission Proceedings to Study in Bachelor and Master Degree Programmes in English for the Academic Year 2017/18
09/2016 PDF, 247kB  Nová Vyhláška (EkF VYH_16_009) PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2017/2018
08/2016 PDF, 250kB  Nová Vyhláška (EkF VYH_16_008) PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních programů pro akademický rok 2017/2018
08/2013 PDF, 189kB

Vyhláška (EkF_VYH_13_008) o stanovení poplatků za studium ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce pro akademický rok 2013/2014

08/2013 PDF, 188kB

BYLAW (EkF_VYH_13_008) on the establishment of study fees for the study programme taking place in a foreign language in the academic year 2013/2014

8/2010 PDF, 56kB Vyhláška (EkF_VYH_10_008) o výši stipendia v prezenční formě doktorských studijních programů

Poznámka: Zde uvedené předpisy jsou pouze tematickým výběrem z veškeré legislativy na EkF. Tuto legislativu naleznete zde.

Provozní řády

  • počítačové učebny (formát PDF, 268kB)
  • výukové auly (formát PDF, 333kB)

© 2017 VŠB-TU Ostrava