Bakalářské, diplomové práce

Zpracování bakalářské a diplomové práce upravuje směrnice č.4/2007 o zásadách pro vypracování bakalářské a diplomové práce. Aktuální verzi naleznete ve výběru legislativy týkající se studia.


© 2018 VŠB-TU Ostrava