Aktuality

Náhradní způsob doručování písemností

Tyto informace jsou publikány na elektronické Úřední desce fakulty.


© 2018 VŠB-TU Ostrava