CFA

CFA a obor Finance

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava je zapojena do mezinárodního programu University Affiliation Program organizace CFA Institute prostřednictvím navazujícího magisterského studijního oboru Finance.  

Program CFA je jednou z nejnáročnějších kvalifikací ve financích a držitelé titulu CFA (certifikovaný finanční analytik) mají značnou výhodu při hledání uplatnění u nejlepších firem jak v České republice, tak v zahraničí. V řadě zemí je také uznáván místo makléřských nebo dalších odborných zkoušek a jeho předností je, že zkoušky CFA jsou celosvětově jednotné. Fakulta může každý rok udělit třem vybraným studentům stipendium na tyto prestižní zkoušky.

Zároveň se studenti EkF pravidelně zúčastňují soutěže CFA Institute Research Challenge, která je spoluorganizována CFA Society Czech Republic. Cílem soutěže je vypracování investičního doporučení vybraného podniku, soutěž probíhá v angličtině a zatím největším úspěchem byla účast studentského týmu v evropském finále v Madridu ve Španělsku.

Detailnější informace viz www.cfainstitute.org a www.czechcfa.cz.


© 2019 VŠB-TU Ostrava