Content

EDITORIAL

Jiří BALCAR, Marek GAVENDA
Postavení zaměstnanců 50+ na trhu práce České republiky a Moravskoslezského kraje
(
50+ employees on Czech and Moravian-Silesian labour market)
(abstract, 58 kB; full paper, in Czech, 540 kB)

Eva POLEDNÍKOVÁ
Evaluation of Visegrad Four convergence in the context of EU cohesion
(abstract, 58 kB; full paper, 540 kB)

Vladimír ŽÍTEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Lenka HORKÁ
Metodická úskalí hodnocení regionální konkurenceschopnosti
(Methodological difficulties of regional competitiveness evaluation)
(abstract, 58 kB; full paper, in Czech, 540 kB)

Alena KOLÁŘOVÁ, Marie PECHROVÁ
Dopady znovuzavedení půdy do klidu na produkci a příjmy zemědělců v ČR
(Impacts of set-aside restoration on production and incomes of Czech farmers)
(abstract, 58 kB; full paper, in Czech, 540 kB)

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava