Content

EDITORIAL

Miloš KOPA
Utility function classifications based on preference switching
(abstract, 259 kB; full paper, in Slovak language, 639 kB)

Josef KAŠÍK, František HUŇKA, Miroslav HUČKA, Dominik VYMĚTAL
Modeling of Linked Business Processes Using the REA Model
(abstract, 217 kB; full paper, in Czech language, 659 kB)

Daniel STAVÁREK, Jana ŠULGANOVÁ
Efficiency Analysis of the Slovak Banks Using the Parametric Stochastic Frontier Approach
(abstract, 222 kB; full paper, in Czech language, 430 kB)

Ladislav TAJOVSKÝ, Pavel TOMÍČEK, Petr CHALUPECKÝ
The Sweddish model and its evolutionary phases
(abstract, 175 kB; full paper, in Czech language, 447 kB)


NEW BOOKS REVIEW (in Czech)

Petr Kratochvíl – Teorie evropské integrace

(Bohumír Zlý)
(abstract, 175 kB)

Hana Scholleová – Hodnota flexibility: Reálné opce
(
Dana Dluhošová)
(abstract, 175 kB)


© 2018 VŠB-TU Ostrava