Redakce

Adresa redakce

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava
Tel.: 597 322 087
http://www.ekf.vsb.cz/cerei
cerei@vsb.cz

Technická redakce

Irena Holbová

Šéfredaktor

Tomáš Tichý

Editoři

Martin Macháček
Josef Kašík
Martin Slanicay
Vojtěch Spáčil
Jan Sucháček

Vydavatel

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Náklad: 500 výtisků

Časopis vychází čtvrtletně.

Schváleno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 16627.

©EkF VŠB-TU Ostrava

ISSN 1212-3951


© 2019 VŠB-TU Ostrava