The processing of the journal "Central European Review of Economic Issues" has been finalised. The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS. The ERIH PLUS listing of the journal is available here.

levy-baner

Upozornění pro autory

Časopis nově přiděluje publikovaným článkum referenci doi
(http://www.doi.org), která umožňuje snadnější provázání v případě citace v dalších dílech. To má za následek rozšíření údajů, které jsou vyžadovaný při zpracovávání seznamu literatury při nabídnutí článků k publikaci – existuje-li kód doi, prosíme o jeho uvedení.

Od roku 2012 časopis akceptuje zejména články v anglickém jazyce. Články v českém jazyce jsou přijímány do recenzního řízení pouze pokud jsou jednoznačně zaměřeny na regionální problematiku. Výjimkou mohou být pouze články doporučené z doktorské konference MEKON.


© 2020 VŠB-TU Ostrava