Content

Lucie SEDMIHRADSKÁ Filip HRŮZA
Rebudgeting in Czech towns
(abstract; full paper, 661 kB)

Petr WAWROSZ, Herbert HEISSLER
Types of deferred tuition and attempts to establish them in the Czech Republic
(abstract; full paper, 571 kB)

Magdaléna DRASTICHOVÁ
Monitoring sustainable development and decoupling in the EU
(abstract; full paper, 663 kB)

Renáta HALÁSKOVÁ
Standardization of social services in the Czech Republic: Approaches and applications
(abstract; full paper, 877 kB)

RECENZE KNIH

Lenka Fojtíková a kol. - POSTAVENÍ EVROPSKÉ UNIE V PODMÍNKÁCH GLOBALIZOVANÉ SVĚTOVÉ EKONOMIKY
(Ľudmila Lipková)
( pdf, 304 kB)


© 2018 VŠB-TU Ostrava