EDITORIAL

Zdeňka MALÁ, Gabriela ČERVENÁ
Dekompoziční analýza příjmové nerovnosti v České republice
(abstrakt, 402 kB; celý článek, 363 kB)

Jiří VALECKÝ, Eva SLIVKOVÁ
Mikroekonomický scoringový model úpadku českých podniků
(abstrakt, 401 kB; celý článek, 341 kB)

Veronika HEDIJA, Petr MUSIL
Jsou ženy v České republice mzdově diskriminovány? Závěry z vybraného podniku
(abstrakt, 400 kB; celý článek, 386 kB)

Iveta VRABKOVÁ
Benchmarking a jeho vliv na výkonnost úřadů obcí s rozšířenou působností
(abstrakt, 404 kB; celý článek, 539 kB)

Petr JANSKÝ, Libor DUŠEK
Návrhy daňových změn: kolik přidají veřejným rozpočtům?
(abstrakt, 403 kB; celý článek, 1 335 kB)

Lenka JANÍČKOVÁ
Independence de jure versus de facto – threat of dichotomy. Central bank of Iceland
(abstrakt, 404 kB; celý článek, 409 kB)

RECENZE KNIH

Zbyněk Revenda – Centrální bankovnictví
(
Karel Hlaváček)
(pdf, 574 kB)

Igor Tomeš – Obory sociální politiky
(
Hana Fachinelli)
(pdf, 431 kB)


© 2018 VŠB-TU Ostrava