EDITORIAL

Tomáš VERNER
Ekonomický růst, konkurenceschopnost a kvalita života
(abstrakt, 402 kB; celý článek, 363 kB)

Lenka MINDOVÁ
Inovatívne nástroje riadenia v praxi slovenských samospráv: programové rozpoč-tovanie a benchmarking
(abstrakt, 401 kB; celý článek, 341 kB)

Viera ROHÁČOVÁ
Nákladová efektívnosť vybraných dopravných podnikov Českej republiky – aplikácia obalovej analýzy dát
(abstrakt, 400 kB; celý článek, 386 kB)

Lukáš MELECKÝ, Michaela STANÍČKOVÁ
Hodnocení konkurenceschopnosti regionů České republiky v kontextu Lisabonské strategie
(abstrakt, 404 kB; celý článek, 539 kB)

Aleš KRESTA
Testování vybraných modelů odhadu hodnoty VaR
(abstrakt, 403 kB; celý článek, 1 335 kB)

David PROCHÁZKA
Účetní a ekonomické pojetí zisku
(abstrakt, 404 kB; celý článek, 409 kB)

Zuzana MACHOVÁ
Vývoj strukturálního salda státního rozpočtu v České republice po vstupu do EU
(abstrakt, 401 kB; celý článek, 356 kB)

RECENZE KNIH

Jaroslav Nenadál, David Vykydal, Petra Halfarová – Benchmarking. Mýty a skutečnost. Model efektivního učení se a zlepšování
(
Pavla Macurová)
(pdf, 574 kB)

Václav Mezřický – Perspektivy globalizace
(Jaroslav Vencálek)
(pdf, 431 kB)


© 2018 VŠB-TU Ostrava