EDITORIAL

Tomáš HERYÁN
Formování úvěrových trhů vybraných zemí Evropské unie: Analýza užitím panelové regrese
(abstrakt, 66 kB; celý článek, 559 kB)

Veroniky HEDIJA
Index OCA – aplikace na země EU10
(abstrakt, 102 kB; celý článek, 484 kB)

Zdenka JOHNSON
Politika zaměstnanosti USA v kontextu rozvoje sociálního státu v době New Frontier a Great Society
(abstrakt, 108 kB; celý článek, 717 kB)

Juraj KUBIŠ
O meraní efektívnosti definovaných objektov (zložiek) firmy
(abstrakt, 120 kB; celý článek, 589 kB)

Milena TVRDÍKOVÁ
Řízená práce s digitálními dokumenty a jejich archivace
(abstrakt, 120 kB; celý článek, 995 kB)

RECENZE KNIH

Lucie Kuldová – Společenská odpovědnost firem. Etické podnikání a sociální odpovědnost v praxi
(Blanka Poczatková)
(pdf, 717 kB)

Jan Jirák, Barbara Köpplová – Masová média
(Ivana Šuláková)
(pdf, 717 kB)


© 2018 VŠB-TU Ostrava