Editorial

Vážení čtenáři,

číslo vědeckého časopisu Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues, které máte v rukou, je prvním číslem publikovaným v roce 2010. Přitom navazujeme na směr a pojetí předchozích let a posledního roku. V čísle jsou příspěvky z oblasti makroekonomie, financí a hospodářských dějin.

První článek, jehož autorkou je D. Kiseľáková, je zaměřen na problematiku úvěrů a kreditního rizika s aplikací na podmínky Slovenské republiky.  Základní metodou je vícenásobná regresní analýza, pomocí níž byly hledány a ověřovány faktory ovlivňující vybrané ukazatele. Výsledky představují zajímavý pohled na vývoj úvěrů včetně determinujících faktorů. Druhý příspěvek, který zpracoval J. Valecký, je věnován problematice řízení akciových portfolií.  Hlavní metodou analýzy, ověřování a porovnání je metodologie tracking error. Výsledkem je celá řada zajímavých závěrů použitelných pro analytiky s tím, že jako nejlepší se ukázala replikace s penalizací transakčních nákladů.

Autorem dalšího příspěvku je P. Gapko, přičemž předmětem je problematika oceňování finančních derivátů. Článek je zaměřen na ocenění derivátu typu warant, jehož podkladovým aktivem je akcie ČEZ. Posunem je, že se předpokládá, že rozdělení pravděpodobnosti podkladového aktiva je vyjádřeno pomocí normálního inverzního Gaussova (NIG) rozdělení, které patří do třídy hyperbolických rozdělení. Poslední příspěvek, napsaný Z. Jeřábkovou, spadá do oboru hospodářských dějin a je věnován analýze a popisu obsazení Porúří v roce 1923 s důsledky pro hospodářství Německa a Velké Británie. Autorka plasticky a zdařile popisuje náročné téma důsledků válečných reparací na měnu, inflaci, produkci a obchod uvedených zemí včetně reakcí, motivů a opatření v čase. V závěru článku jsou uvedeny zajímavé a poučené důsledky tohoto fenoménu včetně politických souvislostí.

Zdeněk Zmeškal

© 2018 VŠB-TU Ostrava