Editorial

Vážení čtenáři,

toto číslo vědeckého časopisu Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues završuje první rok vydávání časopisu v novém pojetí, grafické úpravě, s vyšší náročností a taktéž s novým týmem. Věříme, že se za dané období podařilo dosáhnout dobré kvalitativní úrovně a rovněž většího povědomí o časopisu a publikačních možnostech u odborné akademické obce jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

Aktuální číslo bychom mohli nazvat anglickým – je složeno z příspěvků, které jsou napsány výhradně v anglickém jazyce a navíc s aktuálními tématy, metodicky, kvantitativně a argumentačně na velmi dobré úrovni.  První článek je věnován problematice vlivu jednotné evropské měny na daňový systém, druhý pak ověření vybraných soft metod při predikci finančních a ekonomických veličin. Obsahem třetího příspěvku je modelování spotových cen elektrické energie pomocí Self exciting threshold auto-regressive modelu. Poslední článek je věnován problematice modelování portfolií pomocí kopula funkcí.

Můžeme konstatovat, že již existuje zásobník kvalitních článků a věříme, že se podaří v příštím roce pokračovat v nastoupeném trendu. Přáním, ambicí a snahou je, aby se časopis stal jak určitým vzorem, tak také zdrojem koncepčních přístupů a hodnotných informací.

Dana Dluhošová, děkanka, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava


© 2018 VŠB-TU Ostrava