Editorial

Vážení čtenáři,

právě jste otevřeli nové číslo vědeckého časopisu Ekonomická revue – Central European Review of Economoic Issues, který je vydáván na Ekonomické fakultě, VŠB-TUO čtyřikrát ročně. Toto číslo je koncipováno jako speciální číslo a je složeno výhradně z příspěvků, které zpracovali studenti doktorských studií, respektive jejich nedávní absolventi.  Tři zařazené články tvoří výběr z nejlepších příspěvků, které byly předneseny na konferenci studentů doktorského studia MEKON 2009, která se konala ve dnech 20. – 21. 5. 2009 na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava. Jako čtvrtý byl do tohoto čísla zařazen příspěvek řešitele postdoktorského grantového projektu GAČR.

Studenti doktorského studia tvoří základ vědecké úrovně ekonomických oborů pěstovaných na univerzitách a představují významný potenciál pro růst její kvality. Proto je nutné věnovat mladým tvůrčím pracovníkům zvýšenou pozornost. Jsme rádi, že předložené příspěvky byly na takové úrovni, že z nich bylo možné jedno speciální číslo časopisu sestavit. Věříme, že i v budoucnu se bude podíl a kvalita příspěvků studentů doktorských studií zvyšovat.

Dana Dluhošová, děkanka, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
© 2018 VŠB-TU Ostrava