Editorial

Vážení čtenáři,

držíte v rukou nové číslo časopisu Ekonomická revue, který je vydáván Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava, a který vychází již více jak deset let. Na první pohled je patrná nová grafická podoba časopisu. Není to však jediná změna – od letošního roku bude vydávání časopisu provázet více změn.  Ty budou spočívat zejména v tom, že bude rozšířen odborný záběr časopisu. Časopis bude zaměřen do oblastí ekonomie, financí, managementu a informatiky. Dále se předpokládá, že příspěvky budou kromě českého a slovenského jazyka i v anglickém jazyce. V této souvislosti dochází také ke změnám ve způsobu řízení časopisu. Došlo k obměně na místě šéfredaktora a spolupracujících editorů. Důsledkem rozšíření obsahového zaměření časopisu je i nové složení ediční rady, které více odráží jednotlivé odborné oblasti. Byla upravena i forma příspěvku a kromě anglického abstraktu budou uváděna i klíčová slova a klasifikace dle JEL (Journal of Economic Literature). Navíc budou v obsahu čísla názvy článků prezentovány jak v české, tak anglické verzi. Taktéž byl název časopisu doplněn o anglickou verzi, celý název časopisu je tedy nově Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Dalším záměrem je postupně vytvářet na stránkách Ekonomické fakulty propracovanější informační portál časopisu. Vážení čtenáři, chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se doposud podíleli na vydávání časopisu a zasloužili se o jeho dobré jméno. Věřím, že nové pojetí časopisu jak po obsahové, tak po formální stránce přivítáte a že časopis bude pro vás zdrojem publikačních možností a kvalitních a užitečných informací.

Dana Dluhošová
© 2018 VŠB-TU Ostrava