Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Časopis Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues vycházel na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v letech 1998 - 2023 jako čtvrtletní periodikum. Počátkem roku 2009 došlo k rozšíření názvu o anglický podtitulek. Tematické zaměření časopisu zahrnovalo oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku i aplikaci informatiky a matematiky v ekonomických disciplínách.

Časopis byl po dlouho dobu uznáván Radou pro výzkum, vývoj a inovace pro účely hodnocení výzkumné činnosti v České republice, rovněž byl indexován v databázích EBSCO a EconLit a publikovaným článkům byla též přidělována reference doi (http://www.doi.org).