Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aktuálně vyšlo

Ročník 26, číslo 3

Časopis Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues vychází na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava již od roku 1998 jako čtvrtletní periodikum. Počátkem roku 2009 došlo k rozšíření názvu o anglický podtitulek. Tematické zaměření časopisu zahrnuje oblast ekonomie, financí, managementu, ekonomiky podniku i aplikaci informatiky a matematiky v ekonomických disciplínách.

V současné době je časopis uznáván Radou pro výzkum, vývoj a inovace pro účely hodnocení výzkumné činnosti v České republice (viz Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR). Časopis je rovněž indexován v databázích EBSCO a EconLit. Článkům publikovaným v časopise je také přidělována reference doi (http://www.doi.org).

Původní články zaměřené na jakoukoliv z oblastí zájmu časopisu jsou vítány. Články je možné zasílat elektronicky na adresu cerei@vsb.cz. Před zasláním článku redakci prosíme autory, aby článek upravili dle vzoru dostupného na těchto stránkách, případně přímo využili šablony. Doporučený rozsah článku je 10-20 stran v požadovaném formátu. Články psané v anglickém jazyce jsou preferovány. Česky psané články jsou akceptovány pouze v případě, že jsou jednoznačně zaměřeny na lokální problematiku. Z těchto článků bude sestaveno nanejvýš jedno výhradně česky psané číslo. U všech článků je třeba uvést abstrakt, klíčová slova a afiliaci v angličtině.

Záměrem časopisu je každoročně sestavit jedno číslo zaměřené na výsledky výzkumu doktorandů a jiných mladých badatelů.