Studentská komora

  • Protokol o volbách do Studentské komory Akademického senátu (fotmát: PDF, 143kB)
  • Podpisová listina k návrhu kandidáta k volbám do Studentské komory Akademického senátu EkF VŠB-TU Ostrava na období 2017–2020 (fotmát: PDF, 270kB)
  • Jak kandidovat (fotmát: PNG, 155kB)

© 2018 VŠB-TU Ostrava