Akademická komora

Protokol o výsledku voleb do akademické komory AS (formát: PDF, 109 kB)

Zápisy z jednání volební komise:

  • Zápis z ustavujícího jednání ze dne 3. 3. 2017 (formát: PDF, 240 kB)
  • Zápis č.2 z řádného zasedání volební komise ze dne 13. 3. 2017 (formát: PDF, 88 kB)
  • Zápis č.3 z řádného zasedání volební komise ze dne 3. 4. 2017 (formát: PDF, 383 kB)

© 2018 VŠB-TU Ostrava