Volby 2017

  • Dopis akademické obci (formát: PDF, 168kB)
  • Harmonogram voleb do AS EkF VŠB-TUO pro období 2017 ‑ 2020 (formát: PDF, 198kB)

© 2018 VŠB-TU Ostrava