Dokumenty

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (formát: PDF, 251 kB)
  • Volební a jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava (formát: PDF, 239 kB)

© 2018 VŠB-TU Ostrava