Akademická komora

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovolte mi, abych Vám jménem Volební komise pro volby do akademické komory Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO (dále Volební komise) oznámila, že na základě harmonogramu voleb schváleného Akademickým senátem Ekonomické fakulty VŠB-TUO dne 4. 2. 2014 s účinností od 18. 2. 2014 Volební komise dnešním dnem, tj. 13. 3. 2014, volby oficiálně vyhlašuje.

Všechny potřebné informace, včetně zápisů za schůzek Volební komise, můžete najít na těchto stránkách.

Natalie Uhrová
předsedkyně volební komise


Organizací voleb do akademické komory byla pověřena volební komise v tomto složení: 2014-03-07-zapis

Členové:

Ing. Irena Paličková, Ph.D. (114)
Ing. Andrea Čopíková, Ph.D. (115)
Ing. Petra Krbová, Ph.D. (116)
Ing. Magdalena Drastichová, Ph.D. (118)
Mgr. Michal Kozieł (119)
Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D. (120)
Ing. Jana Gibarti, Ph.D. (121)
Ing. Pavlína Křibíková (152)
Ing. David Lenert, Ph.D., MBA (153)
Ing. Jiří Valecký, Ph.D. (154)
Mgr. Jaroslav Ševčík (155)
Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. (156)
Ing. Radek Němec (157)

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava