Volby 2014

Harmonogram voleb do Akademického senátu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a k volbě do Akademického senátu VŠB-TU Ostrava na funkční období 2014-2017:

4. 2. 2014 schválení harmonogramu voleb
do 4. 2. 2014 návrhy členů volebních komisí předsedovi AS
4. 2. 2014 ustanovení volebních komisí
21. 2. 2014 první zasedání volebních komisí, volba jejich orgánů
13. 3. 2014 vyhlášení voleb
do 4. 4. 2014 podávání kandidatur (katedry i samostatní kandidáti)
9. 4. 2014 předvolební shromáždění (prezentace kandidátů)
do 13. 4. 2014 předvolební kampaň
14. - 15. 4. 2014 volby: 1. kolo, Ostrava, do komory akademických pracovníků
16. - 17. 4. 2014 volby: 1. kolo, Ostrava, do studentské komory
14. 4. 2014 volby: 1. kolo, Valašské Meziříčí
15. 4. 2014 volby: 1. kolo, Uherské Hradiště
18. 4. 2014 volby: 1. kolo, Šumperk
30. 4. 2014 volby: 2. kolo (v případě potřeby) - proběhnou v Ostravě

© 2018 VŠB-TU Ostrava