Studentská komora

Výsledky voleb do studentské komory AS (formát: PDF, 181 kB).

Odevzdané kandidátní listiny budou veřejně přístupné u jednotlivých kandidátů na tomto webu. V případě pochybností o pravosti kandidatury (pravost podpisu, podpis osoby, která není voličem, apod.) informujte volební komisi.

Jakékoli připomínky k průběhu voleb, vč. případného podezření na porušení předpisů regulujících volby oznamujte volební komisi.


© 2018 VŠB-TU Ostrava