Dokumenty

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (formát: PDF, 251 kB)
  • Volební a jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava (formát: PDF, 99 kB)
  • Zápis č. 16 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne 22. 2. 2011 – volební komise, organizace voleb, vč. formulářů kandidátních listin (formát: PDF, 201 kB)


© 2018 VŠB-TU Ostrava