Akademická komora

Výsledky voleb do akademické komory AS (formát: PDF, 125 kB).


© 2018 VŠB-TU Ostrava