Volby 2011

Harmonogram voleb do Akademického senátu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a k volbě do Akademického senátu VŠB-TU Ostrava na funkční období 2011-2014:

do 14. 2. 2011 návrhy členů volební komise předsedovi AS EkF
do 22. 2. 2011 ustanovení volebních komisí, schválení harmonogramu voleb
do 28. 2. 2011 první zasedání volebních komisí, volba jejich orgánů
do 15. 3. 2011 vyhlášení voleb
do 4. 4. 2011 podávání kandidatur (katedry i samostatní kandidáti)
do 13. 4. 2011 předvolební shromáždění (prezentace kandidátů)
do 18. 4. 2011 předvolební kampaň
do 19. - 20. 4. 2011 volby: 1. kolo, Ostrava
27. 4. 2011 volby: 1. kolo, Valašské Meziříčí
27. 4. 2011 volby: 1. kolo, Uherské Hradiště
29. 4. 2011 volby: 1. kolo, Šumperk
3. 5. 2011 volby: 2. kolo (v případě potřeby) - proběhnou v Ostravě

Další důležité informace najdete v příslušné sekci níže.


© 2018 VŠB-TU Ostrava