Studentská komora

Novinky:

Výsledky voleb do studentské komory AS si můžete zobrazit zde: (formát: PDF, 34 kB).

Volební komise oznamuje, že kandidátka s volebním číslem 11, Lekešová Milena, se vzdala kandidatury.

Záznámy prezentací jednotlivých kandidátů z předvolebního shromáždění si můžete prohlédnout na serveru Merlingo.

Odevzdané kandidátní listiny jsou veřejně přístupné u jednotlivých kandidátů na tomto webu. V případě pochybností o pravosti kandidatury (pravost podpisu, podpis osoby, která není voličem, apod.) informujte volební komisi.

Jakékoli připomínky k průběhu voleb, vč. případného podezření na porušení předpisů regulujících volby oznamujte volební komisi.

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava