Dokumenty

  • Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění (formát: PDF, 251 kB)
  • Volební a jednací řád Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava (formát: PDF, 107 kB)
  • Zápis č. 20 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne 25. 3. 2008 - volební komise (formát: PDF, 165 kB)
  • Zápis č. 21 z řádného jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TUO konaného dne 1. 4. 2008 - organizace voleb, vč. formulářů kandidátních listin (formát: PDF, 187 kB)

© 2018 VŠB-TU Ostrava