Akademická komora

Novinky:

Výsledky voleb do akademické komory AS můžete zobrazit zde: (formát: PDF, 73 kB). Zápis z jednání VK, včetně protokolů o sčítání hlasů, se připravuje.

Volby do akademické komory AS se konají v zasedací místnosti A317 v pondělí 12. 5. 2008 v době 9:00 - 15:00 hodin a v úterý 13. 5. 2008 v době 9:00 - 12:00. Do volební místnosti si s sebou vezměte průkaz totožnosti nebo zaměstnanecký průkaz. Po identifikaci a Vašem podpisu v seznamu akademických pracovníků fakulty dostanete od členů volební komise volební lístek se jmény 26 kandidátů, který bude dole podepsán předsedou, místopředsedkyní a zapisovatelem volební komise. Za plentou a samostatně zakroužkujte maximálně 10 pořadových čísel u Vámi vybraných kandidátů. Jiný způsob volby bude považován za neplatný.

Předvolební sromáždění
(prezentace kandidátů) se bude konat dne 30. 4. 2008 v době 9:00 - 12:15 v místnosti C343. Na tuto dobu je vyhlášeno děkanské volno.

Kandidátní listiny
 kandidátů do akademické komory Akademického senátu podávejte předsedovi volební komise do 25. 4. 2008 12:00. 

Prezentace pro předvolební shromáždění
odevzdávejte komisaři Ing. Martinu Kuhnovi (martin.kuhn@vsb.cz) do 28. 4. 2008 12:00.

Odevzdané kandidátní listiny budou veřejně přístupné u jednotlivých kandidátů na tomto webu. V případě pochybností o pravosti kandidatury (pravost podpisu, podpis osoby, která není voličem, apod.) informujte volební komisi.

Jakékoli připomínky k průběhu voleb, vč. případného podezření na porušení předpisů regulujících volby oznamujte volební komisi.


© 2018 VŠB-TU Ostrava